4/23/2015

Tag: ,

Edith Södergran


Dos Poemas
Traducción del sueco de Alejandro Drewes
Universidad Nacional de San Martín
© 2015 Espejo Textual - Analecta Literaria

DAGEN SVALNAR MOT KVÄLLEN

I

Dagensvalnar mot kvällen...
Drickvärmenur min hand,
min hand harsammablodsomvåren.
Tag min hand, tag min vita arm,
tag mina smalaaxlarslängtan...
Detvoreunderligtattkänna,
enendanatt, en nattsomdenna,
ditttungahuvud mot mitt bröst.


II

Du kastadedinkärleksröda ros
i mitt vita sköte -
jaghåller fast i mina hetahänder
dinkärleksrödarossomvissnarsnart...
O du härskare med kallaögon,
jag tar emot den krona du räckermig,
somböjerned mitt huvud mot mitt hjärta...


III

Jag såg min herreförförstagången i dag,
darrandekändejaggenastigenhonom.
Nu känner jag renhanstunga hand på min lätta arm...
Varär mitt klingandejungfruskratt,
minkvinnofrihet med högburethuvud?
Nu känner jag renhansfastagreppom min skälvandekropp,
nuhör jag verklighetenshårdaklang
mot mina skörasköradrömmar.


IV

Du sökte en blomma
ochfann en frukt.
Du sökte en källa
ochfannetthav.
Du sökte en kvinna
ochfann en själ -
du är besviken.Dikter /Poemas (1916)HACIA EL ATARDECER REFRESCA EL DÍA...


I

Hacia el atardecer refresca el día...
Bebe el calor de mi mano,
mi mano que tiene la misma sangre que la primavera.
Toma mi mano, y mi blanco brazo,
y el anhelo de mis delgados hombros...
Sería maravilloso sentir
una sola noche, una noche como ésta,
el peso de tu cabeza sobre mi pecho.


II

Arrojaste la rosa roja de tu amor
en mi blanco regazo -
sostengo en mis manos ardientes
la rosa roja de tu amor que pronto se marchitará...
Oh tú, soberano de ojos fríos,
yo acepto la corona que me donas,
la que dobla mi cabeza  sobre mi corazón.


III

Hoy he visto a mi señor por primera vez
y temblando lo reconocí de inmediato.
Ahora siento su pesada mano sobre mi ligero brazo...
¿Dónde está mi cantarina risa virginal,
mi libertad de mujer con la cabeza alta?
Siento ya su firme abrazo en mi cuerpo palpitante,
oigo ahora el duro sonido de la realidad
contra mis frágiles, frágiles sueños.


IV

Una flor buscabas
y encontraste un fruto.
Buscabas una fuente
y encontraste un mar.
Una mujer buscabas
y encontraste un alma -
estás decepcionado.
LANDET SOM ICKE ÄR


Jag längtar till landet som icke är,
ty allting som är, är jag trött att begära.
Månen berättar mig i silverne runor
om landet som icke är.
Landet, där all vår önskan blir underbart uppfylld,
landet, där alla våra kedjor falla,
landet, där vi svalka vår sargade panna
i månens dagg.
Mitt liv var en het villa.
Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen vunnit –
vägen till landet som icke är.


I landet som icke är
där går min älskade med gnistrande krona.
Vem är min älskade? Natten är mörk
och stjärnorna dallra till svar.
Vem är min älskade? Vad är hans namn?
Himlarna välva sig högre och högre,
och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor
och vet intet svar.
Men ett människobarn är ingenting annat än visshet.
Och det sträcker ut sina armar högre än alla himlar.
Och det kommer ett svar: Jag är den du älskar och alltid skall älska.

(1925)Dikter/ Poemas  (1916)  EL PAÍS QUE NO EXISTE 


Yo añoro el país que no existe,
pues todo cuanto existe, cansada estoy de pedirlo.
La luna me cuenta en runas de plata
del país que no existe.
El país donde todos nuestros deseos maravillosos se cumplen
el país donde nuestras cadenas caen,
el país donde refrescar nuestra desgarrada frente
en el rocío de la luna.
Mi vida era ilusión apasionada.
Pero algo he hallado y algo en verdad he ganado -
el camino hacia el país que no existe.

En el país que no existe,
por donde va mi amado con destellante corona.
¿Quién es mi amado? La noche es oscura
y estremecidas estrellas como respuesta.
¿Quién es mi amado? ¿Cuál es su nombre?
Ascienden los cielos más y más,
y una criatura humana que naufraga en infinitas nieblas
y no conoce ninguna respuesta.
Pero una criatura humana no es más que una certeza.
Y extiende sus brazos por sobre todos los cielos.
Y entonces llega una respuesta: Yo soy el que tú amas  y el que siempre amarás.

(1925)

Analecta Literaria

Revista de Letras, Ideas, Artes y Ciencias.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Ads